Kystverket arrangerer leverandørkonferansen 31. januar


Framfor leverandørkonferansen som Kystverket arrangerer 31. januar har vekstselskapa i Kinn, Stad og Vanylven utarbeidt ei leverandørliste på lokale leverandørar som no vil bli lagt fram på konferansen.

23 bransjar med ca 140 bedrifter er representert i oversikta. I tillegg er det presentert aktuelle riggområder både i Selje og på Åheim

Ved å opne linken får du tilgang til eit interaktivt PDF dokument med linkar til bedrifter, filmar, info frå dei 3 kommunane


Leverandørliste Stad skipstunnel/Kystverket